ΠΥΓΜΗ ΡΟΔΟΥ ΕΠΕ

 Στοιχεία Νομικού Προσώπου

Α.Φ.Μ.

998114466

Αρμόδια Δ.Ο.Υ.

Ρόδου

Επωνυμία

ΠΥΓΜΗ ΡΟΔΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Ημερομηνία Έναρξης

18-12-2008

Μορφή

ΕΠΕ

Λήξη Διάρκειας Νομικού Προσώπου        

03-12-2038

Κεφάλαιο

18.000 €


Σχέσεις Νομικού Προσώπου

Σχετιζόμενος Α.Φ.Μ.

027637336

Επώνυμο

Σπανός

Όνομα

Θωμάς – Δημήτριος

Πατρώνυμο

Χρήστος

Ημερομηνία Έναρξης Σχέσης        

18-12-2008


Στοιχεία Μελών Νομικού Προσώπου

Στοιχεία

1ου  Μέλους

2ου  Μέλους

Α.Φ.Μ. Μέλους

027637336

034063768

Επώνυμο

Σπανός

Κρητικός

Όνομα

Θωμάς – Δημήτριος      

Παναγιώτης

Πατρώνυμο

Χρήστος

Σταμάτιος

Ημερομηνία Έναρξης Μέλους       

18-12-2008

18-12-2008

Συμμετοχή σε κλάσμα

599/600

1/600


Στοιχεία Επιχείρησης

Ημερομηνία Έναρξης

18-12-2008

Κατάσταση Επιχείρησης

Ενεργή

Διεύθυνση Άσκησης Δραστηριότητας

5ο Χλμ. Ρόδου – Λίνδου  Τ.Κ.: 85100 Ρόδος

Κατηγορία Βιβλίων

Γ

Λήξη Διαχειριστικής Περιόδου

31/12

Λήξη Πρώτης Διαχειριστικής Περιόδου        

31-12-2009

Υπαγωγή Φ.Π.Α.

Ναι

Καθεστώς Φ.Π.Α.

Κανονικό

Ενδοκοινοτικές Συναλλαγές

Δεν ασκεί ενδοκοινοτικές συναλλαγές


Δραστηριότητες Επιχείρησης
(Προς το παρόν)

Κωδικός

41200000

Δραστηριότητα

Κατασκευαστικές Εργασίες Κτιρίων για Κατοικίες και Μη

Είδος Δραστηριότητας       

Κύρια

Ημερομηνία Έναρξης

18-12-2008


Ρόδος 20-10-2018

Με εκτίμηση.
Θωμάς Χ. Σπανός.-